Laco Landscape
Tin tức
Cập nhật các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm SARS-COV-2 và phòng ngừa lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Vừa qua trong 2 ngày, 09-10/9/2022 vừa qua, tại Hà Nội, Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn cho các Hội viên của CLB. Tập huấn đã có sự tham gia của gần 80 hội viên tại địa bàn các tỉnh từ Thanh Hóa trở ra phía Bắc.

Cập nhật các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm SARS-COV-2 và phòng ngừa lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Cập nhật các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm SARS-COV-2 và phòng ngừa lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Tại lớp tập huấn này, các giảng viên là các chuyên gia của Hội đồng chuyên môn về KSNK của BYT đã phổ biến những hướng dẫn mới nhất của BYT về việc phòng ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở KBCB. Đây là các hướng dẫn đã được BYT ban hành phù hợp với tình hình mới hiện nay của Dịch COVID-19 tại Việt Nam.

Cập nhật các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm SARS-COV-2 và phòng ngừa lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Cập nhật các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm SARS-COV-2 và phòng ngừa lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Cập nhật các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm SARS-COV-2 và phòng ngừa lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Bên cạnh đó, Hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm bệnh Đậu mùa khỉ của BYT mới ban hành tháng 8/2022 cũng được các giảng viên dành một thời lượng lớn để chia sẻ với các học viên với ý nghĩa sẵn sàng, chủ động trang bị các kiến thức phòng chống lại dịch bệnh này.

Bài viết liên quan

Chăm sóc dinh dưỡng bệnh lý cho người bệnh và tiếp tục thực hiện hiệu quả Thông tư 31/2021/TT-BYT

Hơn 1.000 Hội viên Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam đã được các nhà quản lý, các chuyên gia dinh dưỡng, điều dưỡng hàng đầu truyền tải những nội dung trong tâm nhất về chăm sóc dinh dưỡng bệnh lý cho người bệnh và cách thức triển khai thực hiện hiệu quả Thông […]

Lớp tập huấn Chăm sóc dinh dưỡng bệnh lý và thực hiện hiệu quả Thông Tư số 31/2031/TT-BYT

Thông Tư số 31/2031/TT-BYT Quy định về hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện đã thành công tốt đẹp. Hẹn gặp các quý hội viên và nhân viên y tế quan tâm tới chương trình tập huấn tại Đà Nẵng Ngày 25/11/2023.

Chăm sóc dinh dưỡng bệnh lý cho người bệnh và tiếp tục thực hiện hiệu quả Thông tư 31/2021/TT-BYT

Ngày 21/10/2023 Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng VN tổ chức tập huấn Hơn 300 Hội viên Câu lạc bộ và những người làm công tác dinh dưỡng, điều dưỡng, giảng dạy điều dưỡng tham dự tập huấn: Phiên buổi sáng với các nội dung trọng tâm về chăm sóc dinh dưỡng bệnh lý cho […]

Cập nhật các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm SARS-COV-2 và phòng ngừa lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Trong 2 ngày, 30-31/8/2022 vừa qua, tại TP. Đà Nẵng, Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn. Tập huấn đã có sự tham gia của gần 80 hội viên tại địa bàn các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa và các tỉnh Tây nguyên. Tại lớp tập […]