Giới thiệu

Giới thiệu

Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam (VIETNAM CHIEF NURSING CLUB – VCNC) được thành lập theo QĐ số 343/QĐ-BNV ngày 23/4/2019 do Thứ Trưởng Trần Anh Tuấn ký. Theo Điều 2 của QĐ này, VCNC là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, sự quản lý của các bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Câu lạc bộ. Câu lạc bô Điều dưỡng trưởng Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu và
tài khoán riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoat động.
VCNC tổ chức đại hội thành lập ngày 21 tháng 8 năm 2019, tại Hà Nội.
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành (30 thành viên), Ban Thường vụ (11), Ban Lãnh đạo câu lạc bộ, Ban Kiểm tra và các Ban Giúp việc cho BCH nhiệm kỳ 2019-2024.
Chủ tịch VCNC: BS CKII Hoàng Văn Thành
Các phó chủ tịch gồm: ThS Hà Kim Phượng, ThS Bùi Minh Thu, ĐDCK1 Phan Cảnh Chương, ThS Nguyễn Thị Oanh
Tổng thư ký: ThS Trần Văn Oánh.
và các Ban phụ trách: tài chính, chính sách, truyền thông-hợp tác quốc tế, đào tạo và ban chuyên môn.
Đại hội đã thông qua Điều lệ VCNC, được Bộ Nội Vụ phê duyệt theo quyết định số 1014/QĐ-BNV ngày 19/11/2020.

Giới thiệu