Đăng ký hội viên
Đăng ký hội viên

Trân trọng gửi tới Quý Hội Viên

Truy cập đường link đề đăng ký hội viên: https://forms.gle/nC3J2Xxi6n9f5UmWA

Hoặc

Quét mã QR đăng ký, cập nhật thông tin Hội viên CLB ĐDT

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN CÂU LẠC BỘ ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG