Chưa phân loại

Chưa phân loại

Đại hội Đại biểu toàn quốc Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội Đại biểu toàn quốc Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội Đại biểu toàn quốc Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra tại Hà Nội ngày 05/6/2024. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2024-2029 với 65 thành viên. BSCK II Hoàng Văn Thành được bầu làm...
Tài liệu Đại hội Đại biểu Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam nhiệm kỳ 2024 – 2029 và Hội nghị Khoa học Quốc tế Điều dưỡng năm 2024

Tài liệu Đại hội Đại biểu Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam nhiệm kỳ 2024 – 2029 và Hội nghị Khoa học Quốc tế Điều dưỡng năm 2024

ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ KHOA HỌC ĐIỀU DƯỠNG QUỐC TẾ LẦN THỨ I

ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ KHOA HỌC ĐIỀU DƯỠNG QUỐC TẾ LẦN THỨ I

Trân trọng gửi tới Quý Hội Viên ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ KHOA HỌC ĐIỀU DƯỠNG QUỐC TẾ LẦN THỨ NHẤT Xin truy cập theo đường link:  https://forms.gle/zuXcKFNZPUWQ18hs7 Hoặc Quét mã QR tham dự HNKH trước 20/5/2024:
THÔNG BÁO SỐ 2 Về việc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2024 – 2029 và Hội nghị khoa học điều dưỡng quốc tế lần thứ nhất

THÔNG BÁO SỐ 2 Về việc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2024 – 2029 và Hội nghị khoa học điều dưỡng quốc tế lần thứ nhất

Thông báo số 2 CLB Điều dưỡng trưởng Việt Nam và Chương trình Hội nghị Khoa học Thực hiện kế hoạch công tác năm 2024, Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam...